БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ХУВИЙН ЭМНЭЛГҮҮДИЙН ХОЛБООНООС МАЛЧДАД ТУСЛАХ АЯНД НЭГДЭВ. /ᠪᠠᠶᠠᠩᠬᠣᠩᠭᠤᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤ᠋ᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᢉᠡ ᠨᠦ᠋ᢉᠦᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢᢉᠡᠳᠪᠡ᠃/

Аймгийн төвийн хувийн эмнэлгүүдийн холбооноос өвөлжилт хүнд байгаа энэ цаг үед малчдад туслах аянд нэгдэн 1.700.000 төгрөгийг сумын Онцгой комисст хүлээлгэн өгөв. Хувийн эмнэлгүүдийн албан хаагчдад гүн талархал илэрхийлье.

                                      Сайн үйлс дэлгэрэх болтугай. 

ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤ᠋ᠨ ᠲᠥᠪ ᠦ᠋ᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᢉᠡ ᠨᠦ᠋ᢉᠦᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠠ᠋ᠴᠠ ᠡᠪᠦᠯᠵᠢᠯᠲᠡ ᢈᠦᠮᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠨᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢᢉᠡᠳᠦᠨ ᠑᠂᠗᠐᠐᠂᠐᠐᠐ ᠲᠥᢉᠦᠷᠢᢉ ᠢ᠋ ᠰᠤᠮᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠣᠨᠴᠤᠭᠤᠢ ᠻᠣᠮᠢᠰᠰ ᠲᠤ ᢈᠦᠯᠢᠶᠡᠯᢉᠡᠨ ᠥᢉᠪᠡ᠃ ᠬᠤᠪᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠮᠨᠡᠯᢉᠡ ᠨᠦ᠋ᢉᠦᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᢉᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢᠯᠡᠷᢈᠡᠶᠢᠯᠡᠶ᠎ᠡ᠃

                                      ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠦᠶᠢᠯᠡᠰ ᠳᠡᠯᢉᠡᠷᠡᢈᠦ ᠪᠣᠯᠲᠤᠭᠠᠢ᠃

2024-03-27 00:00:00