ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛД ХАМРАГДАХ МАТЕРИАЛ ХҮЛЭЭН АВНА