Заг сумын ЗДТГ

Д.Гантуул Засаг даргын Тамгын газрын дарга
Б.Нямсүрэн Дотоод ажилтан
Т.Золжаргал Газрын даамал
Б.Амардэлгэр Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээ мэргэжилтэн
Б.Дашдулам Байгаль орчин хяналтын улсын байцаагч
С.Баатарбилэг Байгаль хамгаалагч
Б.Бүдханд Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн
Б.Ууганбаяр Улсын бүртгэгч
С.Алтанцэцэг үйлчлэгч
М.Батцэцэг Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч

Заг сумын ИТХ

Т.Нямжаргал Дарга
С.Туяацэцэг Нарийн бичгийн дарга

Заг сумын Эрүүл мэндийн төв

О.Гэрэлчимэг дарга
Д.Бадамцэцэг бичиг хэрэг
Ж.Дааханжав Нягтлан бодогч

Заг сумын ЕБСургууль

Ө.Март захирал
М.Алтанзулмаа Номын санч, бичиг хэрэг
У.Сүхбаатар Боловсролын Нягтлан бодогч
Н.Хүрэл-Эрдэнэ Нийгмийн ажилтан

Заг сумын Соёлын төв

Ш.Мөнх-Од эрхлэгч
А.Болор-Эрдэнэ Бүжгийн багш, бичиг хэрэг

Заг сумын Цэцэрлэг

Д.Оюунтөгс Эрхлэгч
А.Мөнгөнцэцэг Нярав, Бичиг хэрэг