Засаг даргын Тамгын газар

М.Батцэцэг Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч

Цэцэрлэг

Соёлын төв

Эрүүл мэндийн төв

Ерөнхий боловсролын сургууль

Сумын ИТХ

Заг сумын ЗДТГ

Д.Гантуул Засаг даргын Тамгын газрын дарга
Б.Бүдханд Дотоод ажилтан
Т.Золжаргал Газрын даамал
Б.Амардэлгэр Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээ мэргэжилтэн
Б.Дашдулам Байгаль орчин хяналтын улсын байцаагч
Б.Баяржаргал Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн
Б.Ууганбаяр Улсын бүртгэгч
С.Алтанцэцэг үйлчлэгч

Заг сумын ИТХ

Т.Нямжаргал Дарга
С.Туяацэцэг Нарийн бичгийн дарга

Заг сумын Эрүүл мэндийн төв

Д.Бадамцэцэг бичиг хэрэг

Заг сумын ЕБСургууль

Ө.Март захирал
М.Алтанзулмаа Номын санч, бичиг хэрэг

Заг сумын Соёлын төв

Н.Орхонтамир эрхлэгч
А.Болор-Эрдэнэ Бүжгийн багш, бичиг хэрэг

Заг сумын Цэцэрлэг

Д.Оюунтөгс Эрхлэгч
А.Мөнгөнцэцэг Нярав, Бичиг хэрэг