Тамгын газрын албан хаагчид нийтийн цэвэрлэгээ хийв

Голын ай сав дагуу гүүрнээс харз хүртэл, тоглоомын талбай, заал, цагаан хаалга хүртэлх  цэвэрлэгээг Засаг даргын Тамгын газрын албан хаагчид хийж гүйцэтгэв.

2022-09-21 00:00:00