Байгалийн үзэсгэлэнт газар

Баян-Улаан 2-р багийн нутагт оршин "Халиутын рашаан" амралтын газар.

2022-09-01 00:00:00