Соёлын төвийн танилцуулга

ЗАГ  СУМЫН СОЁЛЫН

ТӨВИЙН  2022 ОНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

 

 

Нэг. Байгууллагын түүхийн талаар

Зорилго: Соёлын талаар төрөөс явуулж байгаа бодлого, шийдвэрийг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх, иргэдэд мэдлэг боловсрол олгох, иргэний болон гоо зүйн хүмүүжил төлөвшүүлэх, тэдний оюуны болон соёлын эрэлт хэрэгцээг хангах, амралт чөлөөт цагийг үр ашигтай зохион байгуулахад нь туслах, хүмүүнлэг эрүүл аж төрөх ёсыг хэвшүүлэхэд дэмжлэг, үйлчилгээ үзүүлэхэд чиглэгдэнэ.

Зорилт: Соёлын үйлчилгээг цахимаар болон танхимаар  богиносгосон цагаар явуулж ЭМЯ-аас өгсөн зааврын дагуу халдвар хамгааллын дэглэмийг баримтлан  ажиллана.  Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдалд шилжсэнтэй  холбоотой аймаг сумын онцгой комиссын гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлж ажил арга хэмжээг зохион байгуулна.

Чиг үүрэг.

Сумын ард иргэд болон бүсийн сумд, алслагдсан багуудад урлаг соёлын үйлчлигээг чанар  хүрээмжтэй хүргэх, шинэ уран бүтээл туурвих. “Соёлын тухай хууль” Монгол Улсын төрөөс  соёлын бодлогыг хэрэгжүүлэх, үндэсний Соёл урлагийг зах зээлийн эдийн засгийн үндсэн шаардлагад нийцүүлэн хөгжүүлэх нөхцлийг бүрдүүлэн иргэдийн соёлын эрэлт хэрэгцээ, үндэснийхээ соёл урлаг, зан заншлыг өвлөн авч хүн төрөлхтний соёлын дээжистэй хослуулан хөгжүүлэх, төрөөс  соёлын талаар баримталж байгаа бодлогыг хөдөөгийн хүнд амд хүргэх.

  1. Бүтэц зохион байгуулалт.

            Соёлын төв нь 2022 онд Эрхлэгч, номын санч, бүжгийн багш, хөгжмийн багш, үйлчлэгч гэсэн 5  орон тоотойгоор үйл ажиллагаа явуулж байна.

Ажиллагсдын нэрс, албан тушаал

Д/д

Овог, нэр

Албан тушаал

Тухайн ажилд томилогдсон он

1

2

3

4

1

Ноов Өнөртүвшин

Эрхлэгч

2021 онд

2

Нацагдорж Ариунаа

Номын санч

1996 онд

3

С.Баяржаргал

Хөгжмийн багш

2021 онд

4

Ариунболд Болор-Эрдэнэ

Бүжгийн багш

2007 онд

5

Содовжамц Оюун-Эрдэнэ

Үйлчлэгч

2021 онд

 

 

1.4.Тухайн жилийн онцлох үйл явдал

            2022 оны 06.28-29-ны өдрүүдэд Бөмбөгөр суанд зохион байгуулагдсан “Билэг авьяас бидний бахархал -80” Ардын урлагийн  наадад Заг сумаа төлөөлөн бүжиг, уртын дуу, ардын дуу, үндэсний хөгжим , язгуур урлагийн төрлүүдэд  5 ардын авьяастан амжилттай сайн оролцсон байна.

.Хоёр. Баримтын түүхийн талаар

Соёлын төвийн ажилтнууд нь  хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтыг заавар журмын дагуу   баримт бичгээ боловсруулж архивт  бүрэн шилжүүлж хэвшсэн, архивын бие даасан өрөө тасалгаатай ч стандартын сейф байхгүй ч холбогдох газарт сейф шийдвэрлүүлэх хүсэлт явуулсан.  Байгууллагын архивт хадгалагдаж байгаа баримтад нүүр, дотоод товьёг , баталгааны хуудас хийж стандартын дагуу хайрцагласан 144 хадгаламжийн нэгж  хадгалагдаж байна.  

Гурав: Номын сангийн талаар:

“Нэг нэгж нэг брэнд”- ажлын хүрээнд зохион байгуулагдсан “Номын анд уралдааныг зохион байгуулан явуулсан ажлын талаар

 

Уралдааны зорилго нь хүүхэд багачуудыг номонд дуртай болгох, ном унших хүсэл цээнд сонирхлыг нь төрүүлэн, номыг хайрлах сэтгэлгээнд сургах, номоор дамжуулан амьдралын арга ухааныг олж авахад туслах, унших чадварыг сайжруулах, жил бүр уламжлал болгон явуулахад оршино. Номын анд уралдааныг 2022 оны  04 дүгээр сарын 08-аас 05 дугаар сарын 04 хүртэлх хугацаанд тусгай удирдамж төлөвлөгөөний дагуу  өргөн хүрээнд зохион байгуулан явууллаа. ЕБС-ийн 2-9-р ангийн  нийт баг хамт олны дунд зохион байгуулагдан явагдсан цахим болон танхмын үйлчилгээнд нийт 10 багийн 100 сурагч хамрагдахаас 9 багийн 90 нсурагч уншлага үйчилгээ бусад төрлүүдэд амжилтай оролцсон байна. Үүнээс: буухиа тэмцээнд 8 багийн 80 сурагч хамрагдлаа. Номын анд уралдаанд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр Л. Ариунболд багштай 9а анги хамт олон хамрагдаагүй байна.  Танхмын болон  цахим уншлага үйлчилгээг багуудад тусгай графикын дагуу явууллаа. Үйлчилгээгээр 270 ширхэг ном хэвлэл олгогдсон үзүүлэлттэй байна. Тус аяны хүрээнд монгол бичгийн сургалтыг 6-9-р ангийн дунд НТБ-ын багш Н. Болормаа явуулж, нэг ном нэг тэмдэглэл –  сургалт арга хэмжээг номын санч хариуцан хичээллүүлж хүүхэд бүрийг уншсан номын тэмдэглэл хөтлүүлж хэвшлээ. НТБ –ын багш Н. Болормаа нь  бага ангийн сурагчдад цахимаар уншлага удирдан явуулж, монгол бичгийн сургалтанд хамрагдсан ахлах ангийн сурагч бүрээр монгол бичгээр эвхмэл ном бичүүлж сургалаа.

     

Уралдааныг 2 насны ангиллаар явуулж, багуудыг 12 үзүүлэлтээр төрөл тус бүрд үнэлгээ өгч  дүгнэж  шилдэг баг, шилдэг багш нарыг шалгаруулах арга хэмжээг 05 дугаар сарын 04 ны өдөр Соёлын төвд зохион байгуулан явууллаа. Уралдааны шалгаруулалтанд:

                                 ШИЛДЭГ АНГИ ХАМТ ОЛОН             /бага ангиас/

 

 • А. Хишигбуян багштай 4а анги Тэргүүн байр
 • А. Бямбажаргал багштай  4б анги Дэд байр

Дунд  насны ангилалд:

 • Э. Рэнцэнханд багштай 6а анги Тэргүүн байр
 • Д. Байгалмаа багштай 8а анги Дэд байрыг тус тус хүртсэн болно.

    

Багуудын уралдаанд оролцсон байдал: ЕБС-ийн 2-9-р ангийн сурагчид удирдамжийн дагуу баг бүр 1 ахлагчтай 10 хүүхдийн бүрэлдэхүүнтэй нэг баг бүрдүүлж оролцлоо. Баг бүр багтаа  нэр өгч багийнхаа даалгаврыг тогтоосон цаг бүрд нь биелүүлж идэвх санаачилгатай хамтран ажиллалаа.

 

 

   

 Номын анд уралдааны хаалтын үйл ажиллагааг 06 дугаар сарын 01 нд  Соёлын төвд зохион байгуулж шилдэг баг, шилдэг багш, шилдэг уран уншигчдад хүндэтгэл үзүүлсэн болно.

 1. ЕБС-ийн бага насны 2 анги Тэргүүн байр  /4а анги/ Дэд байр 4б /анги/ нги
 2. ЕБС-ийн дунд насны 2 а анги Тэргүүн байр 6а /анги/  Дэд байр /8а анги/

“Номын анд” уралдаанд оролцож амжилт гаргасан нийт 40 хүүхдийн шагналыг сумын  ЗДТГ 448000 төгрөгөөр ивээн тэтгэлээ.

   

 

ЕБС-ийн захиргаанаас:  бага ангийн анги удирдсан багш А. Хишигбуян  4а анги/ Тэргүүн байр , А. Бямбажаргал /4б анги/  Дэд байрын багш нарт цалингийн 10%

Дунд ангийн анги удирдсан багш Э. Рэнцэнханд  /6а анги/, Д. Байгалмаа /8а анги/ нарт цалингийн 8% -ын урамшуулал олгохоор Талархал  гардууллаа.

Дөрөв: Байгуул

ЗАГ  СУМЫН СОЁЛЫН

ТӨВИЙН  2022 ОНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

 

 

Нэг. Байгууллагын түүхийн талаар

Зорилго: Соёлын талаар төрөөс явуулж байгаа бодлого, шийдвэрийг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх, иргэдэд мэдлэг боловсрол олгох, иргэний болон гоо зүйн хүмүүжил төлөвшүүлэх, тэдний оюуны болон соёлын эрэлт хэрэгцээг хангах, амралт чөлөөт цагийг үр ашигтай зохион байгуулахад нь туслах, хүмүүнлэг эрүүл аж төрөх ёсыг хэвшүүлэхэд дэмжлэг, үйлчилгээ үзүүлэхэд чиглэгдэнэ.

Зорилт: Соёлын үйлчилгээг цахимаар болон танхимаар  богиносгосон цагаар явуулж ЭМЯ-аас өгсөн зааврын дагуу халдвар хамгааллын дэглэмийг баримтлан  ажиллана.  Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдалд шилжсэнтэй  холбоотой аймаг сумын онцгой комиссын гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлж ажил арга хэмжээг зохион байгуулна.

Чиг үүрэг.

Сумын ард иргэд болон бүсийн сумд, алслагдсан багуудад урлаг соёлын үйлчлигээг чанар  хүрээмжтэй хүргэх, шинэ уран бүтээл туурвих. “Соёлын тухай хууль” Монгол Улсын төрөөс  соёлын бодлогыг хэрэгжүүлэх, үндэсний Соёл урлагийг зах зээлийн эдийн засгийн үндсэн шаардлагад нийцүүлэн хөгжүүлэх нөхцлийг бүрдүүлэн иргэдийн соёлын эрэлт хэрэгцээ, үндэснийхээ соёл урлаг, зан заншлыг өвлөн авч хүн төрөлхтний соёлын дээжистэй хослуулан хөгжүүлэх, төрөөс  соёлын талаар баримталж байгаа бодлогыг хөдөөгийн хүнд амд хүргэх.

  1. Бүтэц зохион байгуулалт.

            Соёлын төв нь 2022 онд Эрхлэгч, номын санч, бүжгийн багш, хөгжмийн багш, үйлчлэгч гэсэн 5  орон тоотойгоор үйл ажиллагаа явуулж байна.

Ажиллагсдын нэрс, албан тушаал

Д/д

Овог, нэр

Албан тушаал

Тухайн ажилд томилогдсон он

1

2

3

4

1

Ноов Өнөртүвшин

Эрхлэгч

2021 онд

2

Нацагдорж Ариунаа

Номын санч

1996 онд

3

С.Баяржаргал

Хөгжмийн багш

2021 онд

4

Ариунболд Болор-Эрдэнэ

Бүжгийн багш

2007 онд

5

Содовжамц Оюун-Эрдэнэ

Үйлчлэгч

2021 онд

 

 

1.4.Тухайн жилийн онцлох үйл явдал

            2022 оны 06.28-29-ны өдрүүдэд Бөмбөгөр суанд зохион байгуулагдсан “Билэг авьяас бидний бахархал -80” Ардын урлагийн  наадад Заг сумаа төлөөлөн бүжиг, уртын дуу, ардын дуу, үндэсний хөгжим , язгуур урлагийн төрлүүдэд  5 ардын авьяастан амжилттай сайн оролцсон байна.

.Хоёр. Баримтын түүхийн талаар

Соёлын төвийн ажилтнууд нь  хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтыг заавар журмын дагуу   баримт бичгээ боловсруулж архивт  бүрэн шилжүүлж хэвшсэн, архивын бие даасан өрөө тасалгаатай ч стандартын сейф байхгүй ч холбогдох газарт сейф шийдвэрлүүлэх хүсэлт явуулсан.  Байгууллагын архивт хадгалагдаж байгаа баримтад нүүр, дотоод товьёг , баталгааны хуудас хийж стандартын дагуу хайрцагласан 144 хадгаламжийн нэгж  хадгалагдаж байна.  

Гурав: Номын сангийн талаар:

“Нэг нэгж нэг брэнд”- ажлын хүрээнд зохион байгуулагдсан “Номын анд уралдааныг зохион байгуулан явуулсан ажлын талаар

 

Уралдааны зорилго нь хүүхэд багачуудыг номонд дуртай болгох, ном унших хүсэл цээнд сонирхлыг нь төрүүлэн, номыг хайрлах сэтгэлгээнд сургах, номоор дамжуулан амьдралын арга ухааныг олж авахад туслах, унших чадварыг сайжруулах, жил бүр уламжлал болгон явуулахад оршино. Номын анд уралдааныг 2022 оны  04 дүгээр сарын 08-аас 05 дугаар сарын 04 хүртэлх хугацаанд тусгай удирдамж төлөвлөгөөний дагуу  өргөн хүрээнд зохион байгуулан явууллаа. ЕБС-ийн 2-9-р ангийн  нийт баг хамт олны дунд зохион байгуулагдан явагдсан цахим болон танхмын үйлчилгээнд нийт 10 багийн 100 сурагч хамрагдахаас 9 багийн 90 нсурагч уншлага үйчилгээ бусад төрлүүдэд амжилтай оролцсон байна. Үүнээс: буухиа тэмцээнд 8 багийн 80 сурагч хамрагдлаа. Номын анд уралдаанд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр Л. Ариунболд багштай 9а анги хамт олон хамрагдаагүй байна.  Танхмын болон  цахим уншлага үйлчилгээг багуудад тусгай графикын дагуу явууллаа. Үйлчилгээгээр 270 ширхэг ном хэвлэл олгогдсон үзүүлэлттэй байна. Тус аяны хүрээнд монгол бичгийн сургалтыг 6-9-р ангийн дунд НТБ-ын багш Н. Болормаа явуулж, нэг ном нэг тэмдэглэл –  сургалт арга хэмжээг номын санч хариуцан хичээллүүлж хүүхэд бүрийг уншсан номын тэмдэглэл хөтлүүлж хэвшлээ. НТБ –ын багш Н. Болормаа нь  бага ангийн сурагчдад цахимаар уншлага удирдан явуулж, монгол бичгийн сургалтанд хамрагдсан ахлах ангийн сурагч бүрээр монгол бичгээр эвхмэл ном бичүүлж сургалаа.

     

Уралдааныг 2 насны ангиллаар явуулж, багуудыг 12 үзүүлэлтээр төрөл тус бүрд үнэлгээ өгч  дүгнэж  шилдэг баг, шилдэг багш нарыг шалгаруулах арга хэмжээг 05 дугаар сарын 04 ны өдөр Соёлын төвд зохион байгуулан явууллаа. Уралдааны шалгаруулалтанд:

                                 ШИЛДЭГ АНГИ ХАМТ ОЛОН             /бага ангиас/

 

 • А. Хишигбуян багштай 4а анги Тэргүүн байр
 • А. Бямбажаргал багштай  4б анги Дэд байр

Дунд  насны ангилалд:

 • Э. Рэнцэнханд багштай 6а анги Тэргүүн байр
 • Д. Байгалмаа багштай 8а анги Дэд байрыг тус тус хүртсэн болно.

    

Багуудын уралдаанд оролцсон байдал: ЕБС-ийн 2-9-р ангийн сурагчид удирдамжийн дагуу баг бүр 1 ахлагчтай 10 хүүхдийн бүрэлдэхүүнтэй нэг баг бүрдүүлж оролцлоо. Баг бүр багтаа  нэр өгч багийнхаа даалгаврыг тогтоосон цаг бүрд нь биелүүлж идэвх санаачилгатай хамтран ажиллалаа.

 

 

   

 Номын анд уралдааны хаалтын үйл ажиллагааг 06 дугаар сарын 01 нд  Соёлын төвд зохион байгуулж шилдэг баг, шилдэг багш, шилдэг уран уншигчдад хүндэтгэл үзүүлсэн болно.

 1. ЕБС-ийн б
2022-09-19 00:00:00