Өргөдөл гомдол
Өргөдөл гомдол

Өргөдөл, гомдол гаргах, хүлээн авах Өргөдөл, гомдол Өргөдөл, гомдол гаргагч нь Монгол Улсын Үндсэн хууль болон бусад хуулийг зөрчих, бусдын эрх, эрх чөлөө, хууль ёсны ашиг сонирхолыг хохироох, ялгаварлан гадуурхахыг ур...

2023-01-11 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..