Батлагдсан албан тушаалын тодорхойлолт
хууль эрх зүйн мэргэжилтэн АТТ

...

2023-12-14 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
бэлчээр газар тариалан хариуцсан мэргэжилтэн

...

2023-12-14 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
арга зүйч

...

2023-12-14 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
жижиг дунд

...

2023-12-14 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
нярав

...

2023-12-14 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
санхүү албаны дарга

...

2023-12-14 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Тамгын газрын дарга

...

2023-12-14 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
нийгмийн бодлого

...

2023-12-13 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
малын бүртгэл хариуцсан

...

2023-12-12 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..