Түүхэн дурсгалт газрууд
Түүхэн дурсгалт газрууд

Баян-Улаан 2-р баг Харуул цонх...

2022-05-26 09:02:07

Дэлгэрэнгүй..
Түүхэн дурсгалт газрууд

Баян-Улаан 2-р баг Халиутын Хиргисүүр...

2022-05-25 19:14:12

Дэлгэрэнгүй..
Түүхэн дурсгалт газрууд

Баянбулаг 1-р баг Их булгийн амны хүн чулуу...

2022-05-25 19:12:13

Дэлгэрэнгүй..
Түүхэн дурсгалт газрууд

Баян-Улаан 2- баг  Баянцагааны шавар бурхан...

2022-05-25 19:10:03

Дэлгэрэнгүй..
Түүхэн дурсгалт газрууд

Баянбулаг  1-р баг Бумбатын амны хүн чулуу...

2022-05-25 19:04:39

Дэлгэрэнгүй..