Сумын ОК-ын шийдвэр
2024.03.06 ӨДРИЙН ШИЙДВЭР

...

2024-03-06 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
2024.02.05 ӨДРИЙН 06 ДУГААРТАЙ ШИЙДВЭР

...

2024-03-05 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
2024.03.05 ӨДРИЙН 07 ДУГААРТАЙ ШИЙДВЭР

...

2024-03-05 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Онцгой комиссын шийдвэр

Сумын онцгой комиссоос гарсан шийдвэр...

2022-09-22 11:55:39

Дэлгэрэнгүй..