Цаг үеийн мэдээлэл
"Тэрбум мод" үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд сумын ЗДТГазар 400ш модыг тарьж, орон нутгийнхаа ногоон байгууламжийг нэмэгдүүллээ. Байгаль эх дэлхийнхээ төлөө зориулсан сайн үйлс бүхэн дэлгэрэх болтугай

"Тэрбум мод" үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд сумын ЗДТГазар 400ш модыг тарьж, орон нутгийнхаа ногоон байгууламжийг нэмэгдүүллээ. Байгаль эх дэлхийнхээ төлөө зориулсан сайн үйлс бүхэн дэлгэрэх болтугай ...

2022-05-23 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Иргэдийн мэдэх эрхийг хэрэгжүүлье" сургалт

Иргэдийн мэдэх эрхийг хэрэгжүүлье" сургалт нөлөөллийн арга хэмжээг 6 дахь сумандаа амжилттай зохион байгууллаа. Заг сумын ЗДТГ-ын захиалгын дагуу ХЭЗХ нь 2022 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдөр тус арга хэмжээг зохион ...

2022-05-20 15:22:54

Дэлгэрэнгүй..
Улсын бүртгэлийн байгууллагын нээлттэй хаалганы өдөрлөг болж өнгөрлөө.

Улсын бүртгэлийн байгууллагын нээлттэй хаалганы өдөрлөг болж өнгөрлөө....

2022-04-27 16:52:38

Дэлгэрэнгүй..
Орон нутгийн хөгжлийн сангаар 2023 онд хийгдэх ажлын санал авах, цаг үeийн ажлаар Багийн Засаг дарга нар хөдөө айл өрхөөр явж байна.

Орон нутгийн хөгжлийн сангаар 2023 онд хийгдэх ажлын санал авах, цаг үeийн ажлаар Багийн Засаг дарга нар хөдөө айл өрхөөр явж байна....

2022-04-19 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Сумын Засаг даргын орлогчоор ахлуулсан ажлын хэсэг Баянбулаг 1-р багийн шар бүсэд байгаа 13 өрхийн малд үзлэг хийхэд өвчлөл илрээгүй мөн Цагдаагийн байгууллагаас хорио цээрийн дэмлэм зөрчихгүй байх баталгааг дээрх өрхүүдээс гаргуулан авсан. Хорио цээрий

Сумын Засаг даргын орлогчоор ахлуулсан ажлын хэсэг Баянбулаг 1-р багийн шар бүсэд байгаа 13 өрхийн малд үзлэг хийхэд өвчлөл илрээгүй мөн Цагдаагийн байгууллагаас хорио цээрийн дэмлэм зөрчихгүй байх баталгааг дээрх өрхү...

2022-03-03 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Сумын хошой аварга малчин өрхүүд

Сумын хошой аварга малчин өрхөөр Баянбулаг багийн малчин Д.Батчулуун.Х.Хүрэлбаатар.Сумын аварга малчин өрхөөр Баянбулаг багаас Д.Батбаатар. Д.Энхдалай.Баян-улаан багаас Ч.Төмөрбаатар. Н.Эрхэмбаяр.Л.Лхагва-очир.Д.Бямбацэн...

2022-02-03 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Сумын Засаг даргын зүгээс Багийн засаг дарга нарт 4 жилд мөрдөн, хэрэгжүүлэн ажиллах ажлын зарчмыг тодорхойлсон Батламж гардуулав.

Сумын Засаг даргын зүгээс Багийн засаг дарга нарт 4 жилд мөрдөн, хэрэгжүүлэн ажиллах ажлын зарчмыг тодорхойлсон Батламж гардуулав....

2022-01-28 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..