Мэдэгдэл
Гомдол, мэдээлэл өгөх

Гомдол, мэдээлэл өгөх Иргэн та авлигатай тэмцэх газрын удирдлагад хандан гомдол, мэдээлэл, өргөдөл гаргах гэж байгаа бол... Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Хэрэв Танд: Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн а...

2023-01-09 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..