Цэцэрлэгт 2023 онд хийгдсэн хөрөнгө оруулалт

 

1. Гадна талбайн 90 метр хайсыг бүрэн шинэчлэн сольж стандартад нийцсэн хайстай болгосон. Хайсыг бат бөх болгохын тулд хөл нэг бүрийг цементээр чигжээс хийсэн.

 

 Мөн мэргэжлийн гагнуурчинаар гагнуурын ажлыг хийлгэж, 4 өнгөөр будсан.

Цэцэрлэгийн хууичн хайсыг мөн будах ажлыг багш ажилчид хийж гүйцэтгэсэн.

2. Гадаа хүүхдийн тоглоомыг талбайд тоглоом шинээр байрлуулсан.

3. Багшийн гүйцэтгэлийн үнэлгээгээр 3-р түвшин үнэлэгдэж урамшуулалд хамрагдаж анги танхим шаардлагатай тоног төхөөрөмж болон, эд зүйлээр хангасан.

Гал тогоонд:

       Будаа агшаагч                                                             Хөлдөөгч

  

Ахлах бүлэгт

              Тоос сорогч                                         3 ангийн үүдний өрөөнд дрожж

  

          Бүлэгт бүрт хөшиг                                     1,2 давхрын шатанд дрожж

   

Эрхлэгчийн өрөө, хүүхэд хөгжлийн өрөө, багш хөгжлийн өрөөнд дрожж

Ахлах бэлтгэл бүлгийн халахгүй байсан паарыг аймгаас мэргэжлийн хүмүүс ирж тохиргоо хийж, шатсан байсан жанамыг шинээр тавьж хэвийн үйл ажиллагаанд оруулсан.

Боловсролын газрын хөрөнгө оруулалтаар 10 ширхэг морин 

2023-12-14 00:00:00