2023 оны 2-р улирлын Төрийн албаны Ерөнхий шалгалт

2023 оны 2-р улирлын Төрийн албаны Ерөнхий шалгалт

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТЫН ТОВ

 

 

Шалгалтад оролцох хүсэлтийг хүлээн авах ба бүртгэх

  • Бүрдүүлсэн баримт бичгийг 2023 оны 4 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 09:00 цагаас 5 дугаар сарын 04-ний өдрийн 09:00 цаг хүртэл Төрийн албаны зөвлөлийн цахим хуудсаар дамжуулан хүлээн авна.

Сонгон шалгаруулалтын хуваарь

 

  • Шалгалт өгөх хуваарийг 2023 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдөр Төрийн албаны зөвлөлийн цахим хуудсанд байршуулна.
  • Шалгалт өгөх хуваарийн дагуу Төрийн албаны ерөнхий шалгалтыг 2023 оны 5 дугаар сарын 24-ны өдрөөс эхлэн шалгалтыг Салбар комисс зохион байгуулна. 
2023-04-14 00:00:00