Сонгон шалгаруулалтын зар

Төрийн албаны Ерөнхий шалгалт 09 дүгээр сарын 25 хүртэл бүртгээд 10 сарын 14-нд аймагт болох тул шалгалтанд орно уу.
Сумын Засаг даргын Тамгын газарт сул байгаа орон тоо: 
1.Хууль эрх зүйн мэргэжилтэн- Эрх зүйн мэргэжилтэй 
2.Байгаль орчны мэргэжилтэн-Хүрээлэн буй орчин судлал мэргэжилтэй
3.Хөдөө аж ахуйн мэргэжилтэн-Зоо техникч мал зүйч мэргэжилтэй
4.Төсөв төрийн сангийн мэргэжилтэн-Нягтлан бодогч

2022-09-01 00:00:00