Видео мэдээ

 • НУТГИЙН ЗОЛГУУТ

  2024-01-10 16:44:56

 • ЗАГ СУМ

  2024-01-10 16:41:26

 • 2022-12-07 17:10:03

 • хувийн ашиг сонорхол

  2022-12-07 17:09:16

 • Төрийн үйлчилгээний үндсэн зарчим

  2022-12-07 17:08:13

 • шудрага байдал ёс зүй

  2022-12-07 17:07:23

 • ашиг сонирхлын эсрэг хамтдаа

  2022-12-07 17:06:38

 • хүн болох багаасаа авлигатай тэмцэх газар

  2022-12-07 17:06:01

 • авлигатай тэмцэх газар шудрага ёсны бүлгүүд

  2022-12-07 17:05:12

 • авлигатай тэмцэх газар төрийн бус байгуулагууд

  2022-12-07 17:04:09

 • Авилгатай тэмцэх газар

  2022-10-07 11:52:26

 • Сумандаа сайхан амьдаръя

  2022-04-28 12:15:16

 • Баянхонгор аймаг

  2022-04-28 12:14:43